Gå direkt till sidans innehåll

Fällning av fosfor i sediment i sjön Trehörningen

Fysisk åtgärd SJ1. 23. 11
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2020
Styrdokument:

Åtgärdsplan för Trehörningen

Mängden läckagebenägen fosfor i Trehörningens ackumulationsbottnar (2-3,6 m vattendjup) beräknades till 1 ton fosfor. Grundare bottnar bedöms inte vara av ackumulationskaraktär, men kan ändå hålla läckagebenägen fosfor i form av t ex övervintrande cyanobakterier. Inkluderas även grundare bottnar, de mellan 1 och 2 meters djup, mer än fördubblas sedimentytan och eventuellt även fosfor som i någon form driver internbelastningen. Det innebär att förutom ca 1 ton läckagebenägen fosfor i bottnar djupare än 2 m, kan det finnas ytterligare 1 ton läckagebenägen fosfor i sediment på bottnar mellan 1 och 2 m djup. Detta innebär att mellan 5 och 10 procent av detta (90 kg) frigörs till vattenmassan varje sommar.

Metoden att blanda ner aluminiumlösning i bottensedimenten för att stänga av internbelastningen har i de flesta fall fungerat mycket bra. På grund av sjöns korta omsättningstid och stora närsaltstillförseln rekommenderas fällning bara som kompletterande åtgärd till när andra åtgärder för att minska externbelastningen är genomförda. En lyckad behandling skulle bryta internbelastningen sommartid (och den övergödda situationen) samt minska fosforexporten nedströms under en lång tid framöver, då behandlingen permanent skulle fastlägga minst 1 ton fosfor i sedimenten som annars bedöms driva internbelastningen under flera år framöver. Men utan reduktion av den externa belastningen skulle effekten av aluminiumbehandlingen, sett på den totala fosforexporten från Trehörningen inte vara betydande.

Fosforreduktion
15 kg/år

Resultat

En aluminiumfällning genomfördes i Trehörningen sommaren 2020.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-12-05