Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattenlösningar mellan Källbrinksdammen och Kyrkdammen

Fysisk åtgärd SJ1. 23. 18
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019
Styrdokument:

Åtgärdsplan för Trehörningen 2015-2021

Genomföra mindre dagvattenlösningar i befintlig miljö mellan Källbrinksdammen och Kyrkdammen (Fullerstån).

Åtgärder som kan bli aktuella;

  • renovera diken
  • anlägga tvåstegsdiken
  • anlägga olika former av LOD-lösningar: minidammar, regngårdar, curbes.

Fosforreduktion
Dagvattendamm 31 kg/ha och år
Växtbäddar kan ge 60-70 procents reduktion.

Resultat

Projektering av åtgärden kommer att ske under 2019.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-12-05