Gå direkt till sidans innehåll

Akuta kommunala dagvattenåtgärder

Fysisk åtgärd SJ1. 23. 25
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Kommunen har en summa pengar avsatt för att vid behov kunna göra akuta dagvattenåtgärder på egen mark. Det kan t ex handla om att öppna upp diken som satts igen, bygga LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten)-anläggningar med mera.

Åtgärderna handlar främst om att åtgärda översvämningsskador, men kan ha viss inverkan vad gäller minskad näringsbelastning.

Fosforreduktion
Liten positiv inverkan

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30