Gå direkt till sidans innehåll

Trehörningen i Hanveden

Foto: Huddinge kommun
Foto: Huddinge kommun
Huvudområde SJ1. 22

Trehörningen i Paradisets naturreservat är en liten näringsfattig skogssjö som omges av mager tallhällmark och myrmarker. Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar, varför denna typ av sjö även kallas för brunvattensjö (dystrof sjö). Siktdjupet är därför begränsat, men i detta fall ändå bland de bättre i Huddinge kommun. Sjön har kalkats. Trehörningen ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner ned till Ådran.

Trehörningen med omgivningar ingår i ett Natura 2000-område. Natura 2000 är naturområden med högt skyddsvärde i ett Europa-perspektiv. Dessa områden är därmed även riksintressen för naturvården.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16