Gå direkt till sidans innehåll

Tillsyn av ledningsnätet

Tillsyn SJ1. 15. 13
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Tillsynen av ledningsnätet handlar till exempel om att tillsynsmyndigheten ställer krav på VA-huvudmannen (Stockholm Vatten) att ha kontroll på till exempel bräddpunkter, bedömning av flöden som kan brädda, felkopplingar och vilka övriga brister som finns i ledningsnätet samt åtgärdsplaner för att åtgärda dessa, provtagning m.m.

Fosforreduktion
Positiv inverkan

Ansvarig organisation
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30