Gå direkt till sidans innehåll

Krom i sediment

Drönarbild över Orlången
Foto: Richard Vestin
Indikator SJ1. 15. 19

Sedimenten på sjöarnas botten ger information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället. I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv. Vid jämförelser mellan ytligare och djupare sediment kan man se trender i utsläppen över tiden.

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar.

Provtagningarna är taget på de 0-2 översta centimeterna förutom på Albysjön, där har provtagningarna gjorts på de 0-1 första centimeterna.

Krom i sediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Albysjön

1997

57

1

Orlången - Flemingsbergsviken

1993

60

2

Orlången - Vidja

1993

49

3

Ågestasjön

1997

21

Uppdaterad datum: 2023-03-22