Gå direkt till sidans innehåll

Implementering av dagvattenstrategi

Övrig åtgärd SJ1. 15. 19
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2015

Huddinge kommun har tagit fram en dagvattenstrategi, som godkändes av kommunfullmäktige 2013-03-04. Efter antagandet har arbete med att implementera dagvattenstrategin tagit vid.

I implementeringen har ingått och ingår att:

  • förtydliga ansvarsfördelningen för dagvattenfrågorna i samhällsplaneringen, enligt bilagan till dagvattenstrategin.
  • kartlägga vilka manualer, mallar, driftsinstruktioner med mera som behöver ändras utifrån dagvattenstrategin
  • starta tillsyn av ledningsnät, dagvattenanläggningar m m.
  • genomföra informationstillfällen och utbildning för avdelningarna
  • ta fram informationsmaterial till fastighetsägare för enbostadshus, och ett material för flerbostadshusägare

En vattengrupp har startats för att vattenfrågorna bättre ska samordnas och erfarenheter och kunskap lättare överföras mellan avdelningar och personer.

Fosforreduktion
Positiv inverkan.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-12-05