Gå direkt till sidans innehåll

Genomföra åtgärder i Lövsta- och Visättradalgången

Fysisk åtgärd SJ1. 15. 5
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2016

Beskrivning av åtgärd

  • släta ut kanterna i vattendragen
  • grusa bottnar och lägga stenar på bottnarna
  • komplettera med trummor för att skapa övergångar och för ytterligare utflöde

Fosforreduktion
0,5 kg/ha och år. Fosforreduktionen följde av huvudåtgärderna då dammar, meandringar m.m. gjordes 2013. Justeringarna som dessa åtgärder innebär, ger en liten ytterligare reduktion av fosfor.

Resultat

Utredningar och projekteringar kommer att ske under 2018.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-05-30