Gå direkt till sidans innehåll

Utredning av Ebbadalsdikets avrinningsområde

Ebbaldalsdiket
Ebbadalsdiket
Utredning SJ1. 15. 1
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2016

En förstudie har gjorts med förslag på åtgärder för att minska näringsbelastningen till sjön Orlången via Ebbadalsdiket.

Resultat

Åtgärder presenterade i förstudien har visat sig inte kunna genomföras. En större våtmark samt två fosfordammar planeras istället.

Konkretisering och projektering av åtgärder sker under 2022.

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-12-05