Gå direkt till sidans innehåll

Bly i sediment

Drönarbild över Orlången
Foto: Richard Vestin
Indikator SJ1. 15. 18

Sedimenten på sjöarnas botten ger information om påverkan av miljöföroreningar från aktiviteter i samhället. I de översta centimetrarna av sedimenten syns resultaten av de senaste årens utsläpp och i de djupare liggande nivåerna kan tidigare utsläpp spåras. Djupsedimenten kan därför användas som ett historiskt arkiv. Vid jämförelser mellan ytligare och djupare sediment kan man se trender i utsläppen över tiden.

Variationen inom ett område kan vara stor. Även om proverna tas på samma plats kan halterna skilja mellan två provtagningar.

Provtagningarna är taget på de 0-2 översta centimeterna förutom på Albysjön, där har provtagningarna gjorts på de 0-1 första centimeterna.

Bly i sediment

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Mycket höga halter

>2000 mg/kg TS

1

 Höga halter

400–2000 mg/kg TS

2

 Måttligt höga halter

150–400 mg/kg TS

3

 Låga halter

50–150 mg/kg TS

4

 Mycket låga halter

<50 mg/kg TS

Uppdaterad datum: 2023-03-22