Gå direkt till sidans innehåll

Bevara och återskapa sumpskogar och våtmarker

Fysisk åtgärd SJ1. 15. 14
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Att bevara våtmarker är en del av både samhällsplaneringen och naturvårdsarbetet. Våtmarker fördröjer, renar och infiltrerar vatten och håller vattenbalansen på ett naturligt sätt. De har en temperatur- och fuktighetsreglerande effekt. Våtmarker är också viktiga livsmiljöer för växter och djur. För att möta klimatförändringarna, då somrarna tenderar att bli torrare, är det viktigt att hålla kvar vattnet i landskapet. Det är förbjudet att dränera våtmarker (markavvattningsförbud).

Inom naturvårdsarbetet ingår att återskapa våtmarker där de av olika orsaker tidigare har avvattnats.

Fosforreduktion
Positiv inverkan

Delansvarig
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-11-24