Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärda bräddningar, felkopplingar och laga ledningsnät

Fysisk åtgärd SJ1. 15. 18
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

När akuta brister upptäcks överlämnas de till Stockholm Vattens driftavdelning för åtgärdande. Ett successivt förbättringsarbete görs till exempel utbyte av gammalt ledningsnät, renovering av pumpstationer osv enligt en femårig investeringsplan.

Planerade åtgärder
2015: Renovering av ledningsnät ca 150 meter och ombyggnad av pumpstation vid Sundby gård
2016: Ombyggnad av pumpstation vid Visättra sportcenter
2018: Renovering av ledningsnät ca 400 meter

Fosforreduktion
Positiv inverkan

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-11-24