Gå direkt till sidans innehåll

Arrendeavtal med vattenskyddande åtgärder

Övrig åtgärd SJ1. 15. 16
Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Kommunen arrenderar ut gårdar med tillhörande marker. I arrendeavtalen finns möjlighet att ta upp åtgärder som rör skydd för sjöar och vattendrag. Det kan till exempel handla om skyddszoner vid vattendragen, kalkfilterdiken, tvåstegsdiken, strukturkalkning (dock ej tillämpar på mark med ekologisk odling).

Fosforreduktion
Skyddszoner: 0,1 kg/år och ha
Anpassade skyddszoner från åkermarken: 0,15 kg/st
Kalkfilterdiken: 0,15 kg/ha och år
Tvåstegsdiken: 0,012 kg/m och år

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2023-03-11