Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Solvik

Fysisk åtgärd SJ1. 12. 5
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen
Avslutas senast:
2027

Dagvatten från delar av västra Trångsund leds i en 800-ledning österut till Magelungens östra del. Mellan villabebyggelsen vid Fållan och Magelungen finns öppna gräsytor som bedöms vara lämpliga för en dagvattendamm. I anslutning till ledningen finns ett utjämningsmagasin enligt den inventering av anläggningar som Huddinge kommun låtit göra. Marken är privat och en anläggning kan bara genomföras efter att det avtalats med markägaren. Eventuellt skulle marken kunna förvärvas eftersom gräsytorna mellan tomterna och sjön är planlagd prickmark, det vill säga den får ej bebyggas.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 9-15 kg/år.

Mer information

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-06