Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Linatorpvägen - Nynäsvägen

Fysisk åtgärd SJ1. 12. 10
Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:
2027

En dagvattendamm (åtgärd 10) föreslås väster om Nynäsvägen vid Linatorpsvägen för att rena dagvatten från industriområdet vid Vretvägen - G:a Nynäsvägen.

Från industriområdet vid Vretvägen - G:a Nynäsvägen i östra delen av Magelungens avrinningsområde leds dagvatten i en ledning västerut under Nynäsvägen till ett dike som mynnar i Magelungen. Utmed diket och dess mynningsområde finns goda möjligheter att anlägga en dagvattendamm. En serviceväg för tillsyn och rensning finns redan. Marken ägs av Huddinge kommun.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Magelungen med 3-5 kg/år.

Mer information

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-06