Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattendamm Kräpplaparken

Fysisk åtgärd SJ1. 12. 2
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen
Avslutas senast:
2027

I Kräpplaparken finns öppna gräsytor där en dagvattendamm skulle kunna anläggas. Det finns även många befintliga ledningar under mark och troligtvis behov av relativt djup schakt alternativt pumpning för att åstadkomma en dagvattendamm, vilket kan försvåra genomförandet av åtgärden. Enligt Huddinges parkprogram planeras en upprustning av parken och åtgärden behöver samordnas med parkplanerna.

Åtgärden beöms minska mängden fosfor till Magelungen med 8-14 kg/år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-06