Gå direkt till sidans innehåll

Aluminiumfällning Magelungen

Fysisk åtgärd SJ1. 12. 1
Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2021

Under september till oktober 2021 utfördes en aluminiumfällning i Magelungen i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall, SVOA.

Aluminiumfällning (även kallat fosforfällning) är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Fällningsbehandlingen är en del av kommunens arbete med att öka vattenkvaliteten för att kunna nå EU:s krav om god vattenstatus.

Åtgärden innebär att aluminiumsalt läggs ner i vattnet från en specialbyggd pråm i de djupaste delarna av sjöarna. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när förhållandena ändras.

Aluminiumfällningen i Magelungen har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.

Vattenresurs utför fällningen av Magelungen, för mer information läs här:

https://www.vattenresurs.se/

Ansvarig organisation
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2022-03-21