Gå direkt till sidans innehåll

Magelungen

Magelungen
Huvudområde SJ1. 12

Magelungen ingår i Tyresåns sjösystem och ligger på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun. Magelungen är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv och ska uppnå en god ekologisk status till år 2033. Magelungens nuvarande status är "Otillfredställande".

Huddinge kommun har ingen egen provtagning av sjön Magelungen. Provtagningarna sköts här av Stockholm Vatten AB och redovisas i Stockholms Miljöbarometer, se länk nedan. Provtagningspunkten som redovisas i Stockholms Miljöbarometer ligger sydost om Fållan.

Här kan du vara med och följa hur våra sjöar mår!

Uppdaterad datum: 2023-12-06