Gå direkt till sidans innehåll

Växtbädd, Häradsvägen/Ejdervägen

Fysisk åtgärd SJ1. 11. 9A
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen
Avslutas senast:
2024

Åtgärd 9A
Vid Häradsvägen/Ejdervägen finns en grönyta på ca 200 m2 som föreslås byggas om till växtbädd för att ta hand om vägdagvatten från en del av Häradsvägen, cikra 0,17 ha. Häradsvägen är bomberad och kommer behöva skevas om för att vattnet naturligt ska nå växtbädden. Ungefär 900 m2 vägyta bedöms kunna behöva skevas om. Gångbanan på södra sidan av vägen behöver även byggas om för att vattnet ska kunna ledas till växtbädden.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2023-12-05