Gå direkt till sidans innehåll

Avsättningsmagasin, Poppelvägen

Fysisk åtgärd SJ1. 11. 4B
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen
Avslutas senast:
2027

Åtgärd 4B
Ett avsättningsmagasin kan anläggas i en grusyta som används som idrottsplats vid Poppelvägen. Uppströms yta som avvattnas till platsen via dagvattenledning är ca 6 ha stort och magasinet behöver vara ca 390 m2 stort för att ta 20 mm regn från avrinningsområdet.

Fosforreduktion:
3,9 kg/år

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-05