Gå direkt till sidans innehåll

Alkalinitet (mg HCO3/l)

Kvarnsjön i Lissma
Foto: Richard Vestin
Indikator SJ1.7.11

Alkaliniteten är ett mått på sjöns känslighet för försurning. Den visar på sjöns förmåga att neutralisera tillskott av sura ämnen, den så kallade buffertkapaciteten. Det är först när vätekarbonathalten i vattnet nästan är slut som vattnet kan bli surt.

Ytvattnets alkalinitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mg HCO3/l) Datum

0

Ågestasjön

 63

2022

1

Orlången - Flemingsbergsviken

 59

2022

2

Orlången - Vidja

 56

2022

3

Orlången - Sundby

 55,3333

2022

4

Holmträsket

 20,6667

2022

5

Trylen

 3,8

2022

6

Rudträsket

 3,06667

2022

7

Kvarnsjön i Lissma

 2,4333

2021

Uppdaterad datum: 2023-04-18