Gå direkt till sidans innehåll

Kvarnsjön i Lissma

Kvarnsjön i Lissma
Foto: Richard Vestin
Huvudområde SJ1. 7

Kvarnsjön i Lissma är en grund och näringsfattig skogssjö av brunvattentyp. Den omges av främst mager tallhällmark och myrmark. Kvarnsjön avrinner söderut genom ett dämme och vidare genom en gammal kvarndamm ned till Lissmaån och sedan vidare till Drevviken. Kvarnsjön ingår i Tyresåns sjösystem.

Kvarnsjön med omgivningar är Natura 2000-område och ingår i Lännaskogens naturreservat.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16