Gå direkt till sidans innehåll

Totalfosfor

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 1

För mycket fosfor har nått våra vattendrag och sjöar under lång tid via orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten, dagvatten och gödsling av jord- och skogsbruksmark. Detta har under många år ansamlats i sjöarnas bottensediment och frigörs under lång tid, vilket leder till att vi har övergödda sjöar. Övergödning leder bla till bottendöd och algblomning. Tillgången på fosfor bestämmer hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet när man ska avgöra om en sjö är övergödd eller inte.

En totalfosforhalt över 25-30 µg/l innebär att sjön är övergödd. Vid halter över 25 µg/l sker förändringar i sjöns ekosystem som gör att övergödningen påskyndas och sjön hamnar i en ond spiral.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna (fosfatjoner) och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Trehörningen i Sjödalen - utlopp

 64

2012

1

Långsjön i Segeltorp

 60

2018

2

Trehörningen i Sjödalen

 53

2023

3

Lissmasjön

 53

2023

4

Drevviken

 51

2018

5

Orlången - utlopp

 47

2012

6

Kvarnsjön i Lissma

 42

2023

7

Drevviken - södra delen

 41

2009

8

Orlången - Flemingsbergsviken

 40

2023

9

Ågestasjön - utlopp

 40

2010

10

Trylen

 35

2022

11

Mörtsjön

 33

2023

12

Ågestasjön

 33

2023

13

Kärrsjön

 30

2023

14

Orlången - Vidja

 27

2023

15

Orlången - Sundby

 26

2023

16

Magelungen

 24

2021

17

Kvarnsjön i Gladö

 22

2023

18

Albysjön

 18

2010

19

Rudträsket

 17

2023

20

Ådran

 16

2023

21

Trehörningen i Hanveden

 14

2023

22

Holmträsket

 12

2023

23

Gömmaren

 11

2023

24

Öran

 8

2011

25

Långsjön i Hanveden

 7

2010

Uppdaterad datum: 2024-02-13