Gå direkt till sidans innehåll

Konduktivitet - ytvatten

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 14

Konduktiviteten i vatten anger vattnets ledningsförmåga. Ledningsförmågan beror på vattnets innehåll av lösta joner. Det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat av syrgasbrist. Konduktiviteten uttrycks i milliSiemens per meter (mS/m).

Ytvattnets konduktivitet i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Sjöar Senaste värdet (mS/m) Datum

0

Holmträsket

 43,6

2023

1

Trehörningen i Sjödalen

 38,0

2023

2

Drevviken - södra delen

 36,6

2021

3

Drevviken

 36,4

2021

4

Albysjön

 34,7

2021

5

Magelungen

 34,2

2021

6

Orlången - Flemingsbergsviken

 33,5

2023

7

Orlången - Sundby

 32,1

2023

8

Orlången - Vidja

 32,0

2023

9

Ågestasjön

 31,3

2023

10

Lissmasjön

 20,7

2023

11

Kvarnsjön i Gladö

 19,5

2023

12

Gömmaren

 10,3

2023

13

Trylen

 8,8

2022

14

Ådran

 8,7

2023

15

Mörtsjön

 8,6

2023

16

Kärrsjön

 6,8

2023

17

Öran

 5,4

2011

18

Trehörningen i Hanveden

 3,3

2023

19

Kvarnsjön i Lissma

 3,1

2023

20

Rudträsket

 3,0

2023

Uppdaterad datum: 2024-02-13