Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.5

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2003
Senaste värdet:
23,0 µg/l (2022)
Utgångsvärde:
10,7 µg/l (2003)
Uppdaterad datum: 2023-07-04