Gå direkt till sidans innehåll

Klorofyll

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1.4.5

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt mått på mängden alger i vattnet.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet:
5,6 µg/l (2010)
Utgångsvärde:
5,6 µg/l (2008)

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig status

>15,0 µg/l

1

 Otillfredsställande status

10,0–15,0 µg/l

2

 Måttlig status

6,0–10,0 µg/l

3

 God status

4,3–6,0 µg/l

4

 Hög status

<4,3 µg/l

Uppdaterad datum: 2023-07-04