Gå direkt till sidans innehåll

Absorbans

Gömmaren
Foto: Lotta Segelberg
Indikator SJ1. 4. 7

Vattnets absorbans av ljus beror på förekomsten av partiklar och lösta ämnen i vattnet. Mätning av absorbansen sker i en spektrofotometer. Absorbansen är då förhållandet mellan ljusets intensitet före och efter det att ljuset har passerat genom vattenprovet. När mätningen sker på ett filtrerat vattenprov (redovisas här) är det främst ljusabsorbtion av lösta ämnen som mäts. Skillnaden i absorbans mellan ett ofiltrerat och ett filtrerat vattenprov kan användas för att uppskatta partikelmängden i vattnet. Mätning av absorbans ger bättre noggrannhet än färgtal vid låg vattenfärg.

Ytvattnets absorbans i augusti, rullande 3-årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (abs/5cm)

0

Albysjön

1999

0,040

1

Albysjön

2000

0,030

2

Albysjön

2001

0,030

3

Albysjön

2002

0,030

4

Albysjön

2003

0,060

5

Albysjön

2004

0,080

6

Albysjön

2005

0,080

7

Albysjön

2006

0,070

8

Albysjön

2007

0,080

9

Albysjön

2008

0,170

10

Albysjön

2009

0,160

11

Albysjön

2010

0,180

12

Gömmaren

2010

0,056

13

Gömmaren

2012

0,060

14

Gömmaren

2013

0,056

15

Gömmaren

2014

0,056

16

Gömmaren

2015

0,057

17

Gömmaren

2016

0,052

18

Gömmaren

2017

0,050

19

Gömmaren

2018

0,040

20

Gömmaren

2019

0,036

21

Gömmaren

2020

0,040

22

Gömmaren

2021

0,048

23

Gömmaren

2022

0,054

24

Gömmaren

2023

0,052

25

Holmträsket

2007

0,152

26

Holmträsket

2008

0,151

27

Holmträsket

2009

0,101

28

Holmträsket

2015

0,096

29

Holmträsket

2016

0,094

30

Holmträsket

2017

0,086

31

Holmträsket

2018

0,086

32

Holmträsket

2019

0,079

33

Holmträsket

2020

0,075

34

Holmträsket

2021

0,065

35

Holmträsket

2022

0,158

36

Holmträsket

2023

0,203

37

Kvarnsjön i Gladö

2010

0,102

38

Kvarnsjön i Gladö

2011

0,130

39

Kvarnsjön i Gladö

2012

0,136

40

Kvarnsjön i Gladö

2013

0,144

41

Kvarnsjön i Gladö

2014

0,140

42

Kvarnsjön i Gladö

2015

0,145

43

Kvarnsjön i Gladö

2016

0,136

44

Kvarnsjön i Gladö

2017

0,126

45

Kvarnsjön i Gladö

2018

0,110

46

Kvarnsjön i Gladö

2019

0,099

47

Kvarnsjön i Gladö

2020

0,102

48

Kvarnsjön i Gladö

2021

0,102

49

Kvarnsjön i Gladö

2022

0,106

50

Kvarnsjön i Gladö

2023

0,101

51

Kvarnsjön i Lissma

2015

0,343

52

Kvarnsjön i Lissma

2016

0,366

53

Kvarnsjön i Lissma

2017

0,367

54

Kvarnsjön i Lissma

2018

0,350

55

Kvarnsjön i Lissma

2019

0,310

56

Kvarnsjön i Lissma

2020

0,333

57

Kvarnsjön i Lissma

2021

0,330

58

Kvarnsjön i Lissma

2022

0,413

59

Kvarnsjön i Lissma

2023

0,401

60

Kärrsjön

2007

0,283

61

Kärrsjön

2008

0,313

62

Kärrsjön

2009

0,359

63

Kärrsjön

2010

0,403

64

Kärrsjön

2011

0,455

65

Kärrsjön

2012

0,487

66

Kärrsjön

2013

0,479

67

Kärrsjön

2014

0,433

68

Kärrsjön

2015

0,401

69

Kärrsjön

2016

0,389

70

Kärrsjön

2018

0,391

71

Kärrsjön

2019

0,347

72

Kärrsjön

2020

0,353

73

Kärrsjön

2021

0,374

74

Kärrsjön

2022

0,403

75

Kärrsjön

2023

0,395

76

Mörtsjön

2007

0,075

77

Mörtsjön

2008

0,058

78

Mörtsjön

2009

0,063

79

Mörtsjön

2010

0,088

80

Mörtsjön

2011

0,094

81

Mörtsjön

2012

0,097

82

Mörtsjön

2013

0,088

83

Mörtsjön

2014

0,085

84

Mörtsjön

2015

0,085

85

Mörtsjön

2016

0,085

86

Mörtsjön

2017

0,089

87

Mörtsjön

2018

0,084

88

Mörtsjön

2019

0,086

89

Mörtsjön

2020

0,092

90

Mörtsjön

2021

0,096

91

Mörtsjön

2022

0,100

92

Mörtsjön

2023

0,090

93

Orlången - Flemingsbergsviken

2010

0,056

94

Orlången - Flemingsbergsviken

2011

0,050

95

Orlången - Flemingsbergsviken

2012

0,060

96

Orlången - Flemingsbergsviken

2013

0,060

97

Orlången - Flemingsbergsviken

2014

0,100

98

Orlången - Flemingsbergsviken

2015

0,101

99

Orlången - Flemingsbergsviken

2016

0,099

100

Orlången - Flemingsbergsviken

2017

0,054

101

Orlången - Flemingsbergsviken

2018

0,069

102

Orlången - Flemingsbergsviken

2019

0,069

103

Orlången - Flemingsbergsviken

2020

0,065

104

Orlången - Flemingsbergsviken

2021

0,045

105

Orlången - Flemingsbergsviken

2022

0,053

106

Orlången - Flemingsbergsviken

2023

0,061

107

Orlången - Sundby

2010

0,050

108

Orlången - Sundby

2011

0,050

109

Orlången - Sundby

2012

0,050

110

Orlången - Sundby

2013

0,050

111

Orlången - Sundby

2014

0,080

112

Orlången - Sundby

2015

0,077

113

Orlången - Sundby

2016

0,076

114

Orlången - Sundby

2017

0,049

115

Orlången - Sundby

2018

0,067

116

Orlången - Sundby

2019

0,063

117

Orlången - Sundby

2020

0,057

118

Orlången - Sundby

2021

0,035

119

Orlången - Sundby

2022

0,045

120

Orlången - Sundby

2023

0,049

121

Orlången - Vidja

2010

0,046

122

Orlången - Vidja

2011

0,048

123

Orlången - Vidja

2012

0,048

124

Orlången - Vidja

2013

0,049

125

Orlången - Vidja

2014

0,068

126

Orlången - Vidja

2015

0,073

127

Orlången - Vidja

2016

0,070

128

Orlången - Vidja

2017

0,049

129

Orlången - Vidja

2018

0,063

130

Orlången - Vidja

2019

0,063

131

Orlången - Vidja

2020

0,057

132

Orlången - Vidja

2021

0,038

133

Orlången - Vidja

2022

0,042

134

Orlången - Vidja

2023

0,043

135

Rudträsket

2007

0,400

136

Rudträsket

2008

0,342

137

Rudträsket

2009

0,389

138

Rudträsket

2010

0,529

139

Rudträsket

2011

0,456

140

Rudträsket

2012

0,489

141

Rudträsket

2014

0,411

142

Rudträsket

2015

0,447

143

Rudträsket

2016

0,410

144

Rudträsket

2018

0,308

145

Rudträsket

2019

0,255

146

Rudträsket

2020

0,303

147

Rudträsket

2021

0,357

148

Rudträsket

2022

0,393

149

Rudträsket

2023

0,347

150

Trehörningen i Hanveden

2008

0,282

151

Trehörningen i Hanveden

2009

0,291

152

Trehörningen i Hanveden

2010

0,306

153

Trehörningen i Hanveden

2011

0,312

154

Trehörningen i Hanveden

2012

0,363

155

Trehörningen i Hanveden

2014

0,387

156

Trehörningen i Hanveden

2015

0,426

157

Trehörningen i Hanveden

2016

0,410

158

Trehörningen i Hanveden

2017

0,409

159

Trehörningen i Hanveden

2018

0,352

160

Trehörningen i Hanveden

2019

0,324

161

Trehörningen i Hanveden

2020

0,336

162

Trehörningen i Hanveden

2021

0,364

163

Trehörningen i Hanveden

2022

0,407

164

Trehörningen i Hanveden

2023

0,400

165

Trehörningen i Sjödalen

2012

0,066

166

Trehörningen i Sjödalen

2013

0,065

167

Trehörningen i Sjödalen

2014

0,059

168

Trehörningen i Sjödalen

2015

0,057

169

Trehörningen i Sjödalen

2016

0,054

170

Trehörningen i Sjödalen

2017

0,050

171

Trehörningen i Sjödalen

2018

0,045

172

Trehörningen i Sjödalen

2019

0,042

173

Trehörningen i Sjödalen

2020

0,042

174

Trehörningen i Sjödalen

2021

0,037

175

Trehörningen i Sjödalen

2022

0,035

176

Trehörningen i Sjödalen

2023

0,033

177

Trylen

2015

0,544

178

Trylen

2016

0,569

179

Trylen

2022

0,670

180

Ådran

2012

0,147

181

Ådran

2013

0,147

182

Ådran

2014

0,153

183

Ådran

2015

0,160

184

Ådran

2016

0,159

185

Ådran

2017

0,148

186

Ådran

2018

0,121

187

Ådran

2019

0,110

188

Ådran

2020

0,120

189

Ådran

2021

0,130

190

Ådran

2022

0,137

191

Ådran

2023

0,124

192

Ågestasjön

2010

0,080

193

Ågestasjön

2011

0,090

194

Ågestasjön

2012

0,090

195

Ågestasjön

2013

0,100

196

Ågestasjön

2014

0,160

197

Ågestasjön

2015

0,158

198

Ågestasjön

2016

0,164

199

Ågestasjön

2017

0,097

200

Ågestasjön

2018

0,106

201

Ågestasjön

2019

0,116

202

Ågestasjön

2020

0,120

203

Ågestasjön

2021

0,110

204

Ågestasjön

2022

0,092

205

Ågestasjön

2023

0,092

206

Öran

2008

0,078

207

Öran

2009

0,081

208

Öran

2010

0,095

209

Öran

2011

0,085

Uppdaterad datum: 2024-02-09