Gå direkt till sidans innehåll

Dagvattenvåtmark Sjötorpsvägen (Skogås)

Fysisk åtgärd SJ1. 3. 15
Åtgärdsstatus:
Föreslagen Föreslagen
Avslutas senast:
2027

En dagvattendamm (åtgärd 15) föreslås i våtmarksområdet söder om Sjötorpsvägen i Huddinge.

Söder om Sjötorpsvägen ligger ett stort våtmarksområde som ingår i Drevvikens naturreservat. Ett stort antal mindre dagvattenledningar från områdena Norra Länna och Skogås mynnar i området. Delar av området kan omgestaltas till en dagvattenvåtmark som samlar upp och behandlar alla de olika tillflödena inför utsläpp till Drevviken. Utloppspunkten från dagvattenledningarna ligger väster om järnvägsspåren och en dagvattenanläggning kan med fördel anläggas här. Området ligger dock inom den nya detaljplanen för Österhagen där det planeras för dagvattenhantering på platsen och en eventuell åtgärd behöver samordnas med planprojektet.

Om en dagvattenbehandling ska anläggas inom naturreservat behöver dispens sökas från schaktförbudet som råder i naturreservatet. Bärigheten antas vara dålig vilket försvårar anläggningsarbeten. Möjligheter till rensning av sediment behöver ordnas.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 4-7 kilo fosfor per år.

Mer information

Delansvarig
  • Kommunstyrelsen
  • Stockholm Vatten och Avfall AB
Uppdaterad datum: 2023-12-06