Gå direkt till sidans innehåll

Ågestasjön

Huvudområde SJ1. 26

Ågestasjön är en grund och näringsrik slättsjö. Den hör till länets främsta fågelsjöar. Sjön är dock övergödd, eftersom den belastas med näring och andra föroreningar från främst de mycket övergödda sjöarna Trehörningen och Orlången. Näringshalterna har varit extremt höga, men har minskat kraftigt sedan 1972, då avloppsreningsverket vid Trehörningen stängdes. Näringshalterna har fortsatt att minska och fosforhalterna i Ågestasjön har mer än halverats sedan början av 1990-talet.

Fysikalisk-kemiska faktorer

Uppdaterad datum: 2024-02-16