Gå direkt till sidans innehåll

Andel flerbostadshus som sorterar ut matavfall

Indikator MP. 5.9. 2

Mäts årligen

Andel flerbostadshus som sorterar ut matavfall

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

38,2

1

2018

40,2

2

2019

45,8

3

2020

58,2

Kommentar

Det har skett en ökning med uppemot 12 % från föregående år. Andelen flerbostadshus som sorterar ut matavfall närmar sig 60 %.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Uppdaterad datum: 2022-02-18