Gå direkt till sidans innehåll

Andel flerbostadshus som sorterar ut matavfall

Indikator MP.5.9.2

Mäts årligen

Andel flerbostadshus som sorterar ut matavfall

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet:
58,2 % (2020)
Utgångsvärde:
38,2 % (2017)
Mål:
70 % (2020)

Kommentar

Det har skett en ökning med uppemot 12 % från föregående år. Andelen flerbostadshus som sorterar ut matavfall närmar sig 60 %.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Uppdaterad datum: 2022-02-18