Gå direkt till sidans innehåll

Andel enbostadshus som sorterar ut matavfall

Indikator MP. 5.9. 1

Mäts årligen.

Andel enbostadshus som sorterar ut matavfall.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Status:
Tillståndet är gott Tillståndet är gott
Senaste värdet:
79,7 % (2020)
Mål:
70 % (2020)

Kommentar

Utvecklingen är positiv.

Till insamlat matavfall räknas hemkompostering, sortera hemma och matavfallsinsamling i brunt kärl.

2020: En viss ökning har skett från föregående år och nästan 80 % av enbostadshusen sorterar ut sitt matavfall.

Siffror för 2021 kommer att uppdateras efter 15 april, då Avfall Webb färdigställt sitt resultat.

Ansvar
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2022-02-18