Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator MP. 5.2. 1

Ingår i Sveriges ekokommuner nyckeltal

Tungmetaller i avloppsslam: bly, kadmium, kvicksilver

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
0,4 mg/kg TS (2021)
Gränsvärde:
2,5 mg/kg TS

Kommentar

Kvicksilver hade 2019 den lägsta halten någonsin. Halten ligger under gränsvärdet.

Från 1 oktober 2019 används allt slam som gödsel- och jordförbättringsmedel på åkermark.

Den troliga orsaken till förhöjda värden för kvicksilver under 2020 är den stora
ledningsresning i Stockholms kommun som genomfördes under försommaren 2020. Förhöjda kvicksilverhalter beror alltså inte av bidrag från Huddinge kommun. Annars inga större förändringar i metallhalter under 2020.

2021: Ca 95 % av det slam som producerades 2021 har använts, eller kommer att användas, som gödning på åkermark.

Uppdaterad datum: 2022-02-16