Gå direkt till sidans innehåll

Miljöprogram 2017–2021

Våtmark vid Flemingsberg
Projekt MP

Huvudsyftet med miljöprogrammet är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2021. Detta för att uppnå globala och nationella miljömål samt målen i dokumentet Hållbart Huddinge 2030. Syftet är också att samla kommunens miljömål i ett och samma paraplydokument.

Uppdaterad datum: 2023-05-23