Gå direkt till sidans innehåll

Antal boende i bostäder med hög ljudnivå

Indikator MP. 4.16. 1

Antal boende i befintliga bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Mäts var 5:e år.

Antal boende i bostäder med hög ljudnivå

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
5700 stycken (2015)
Mål:
4700 stycken (2024)

Kommentar

Ingen förändring sedan 2015.

Kommunen tar fram en ny bullerkartläggning var 5:e år. Nästa ska vara färdig sommaren 2022. Inga nya siffror finns framtagna än.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-15