Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i bostäder

Mål MP. 4. 16

Antalet boende i bostäder som har en dygnsekvivalent ljudnivå över 55 dB(A) vid fasad, utmed kommunala vägar ska minska med 17 procent till 4700 personer år 2024. De bostäder som åtgärdas ska efter åtgärd inte ha högre ljudnivå inomhus än 30 dB(A) ekvivalentnivå.

beslutat i Åtgärdsprogram för buller.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Kommunstyrelsen
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17