Gå direkt till sidans innehåll

Buller utomhus vid förskolor

Mål MP. 4. 26

Andelen förskolor som har en bullerutsatt yta över riktvärdet, 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå för väg- och spårtrafik och/eller 70 dB(A) maximal ljudnivå för spårtrafik, på mer än 15 procent av gården ska minska till 24 procent till 2024.

Beslutat i Åtgärdsprogram för buller.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Förskolenämnden
  • Tillsynsnämnden
Uppdaterad datum: 2022-11-17