Gå direkt till sidans innehåll

Andel förskolor med bullerutsatt yta.

Indikator MP. 4.26. 1

Mäts var 5:e år.

Andel förskolor med bullerutsatt yta över riktvärdet 55 dB(A) dygnsekvivalent nivå.

Senaste värdet:
32 % (2014)
Utgångsvärde:
32 % (2014)

Kommentar

Senaste siffran är från 2014.

Nästa mätning sker sommaren 2022.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15