Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidfotavtryck

Indikator MP. 1.2. 1

Koldioxidfotavtrycket mäts var 5:e. år. Senaste mäteningen är från 2015.

Koldioxidavtrycket mäter den mängd utsläpp av fossil koldioxid som vi orsakar, direkt eller indirekt, via konsumtion av varor och tjänster, oavsett var i världen utsläppen har skett.

Koldioxidfotavtryck

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2004
Senaste värdet:
10,0 ton/inv (2015)
Utgångsvärde:
10,0 ton/inv (2004)
Målvärde:
4,0 ton/inv (2030)
Mål:
1,0 ton/inv (2045)

Kommentar

Ingen ny mätning specifikt för Huddinge har gjorts sedan 2015.

Koldioxidfotavtrycket ligger på samma nivå 2015 som 2004. Hushållens bidrag till fotavtrycket har minskat, medan avtrycket från till exempel offentlig förvaltning och investeringar har ökat.

Siffran per person i Sverige ligger (år 2019) på 9 ton/inv. Om vi antar att en Huddingebo har ett fotavtryck motsvarande genomssnittssvensken har utsläppen förbättrats något (-1 ton/inv) sedan år 2015, men det är forfarande en lång bit kvar till att nå målet om 1 ton/inv till år 2045.

Det är framförallt inom kategorierna transporter, boende och livsmedel som utsläppen gått ner jämfört med år 2015 (för hela Sverige).

Ansvar
  • Boende i Huddinge
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-02-17