Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläppen ska minska

Mål MP. 1. 1

Växthusgasutsläppen ska minska till 1,0 ton/invånare senast 2030 och senast 2045 ska nettoutsläppen vara 0 ton/invånare.

Utsläppen mäts enligt produktionsperspektivet och avser sådant som förbränns/produceras inom kommunens gränser till exempel utsläpp från industrier och trafik. 1,0 ton motsvarar en minskning med 74 procent jämfört med 1990.

Med nettoutsläpp menas skillnaden mellan de utsläpp som görs inom ett område och det upptag av växthusgaser som görs av kolsänkor, främst skog och mark. I miljömålsberedningens betänkande ”Ett samlat förslag till klimatpolitiskt ramverk” (SOU 2016:21) föreslås att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045.

Bedömning: Delmålet kan uppnås Delmålet kan uppnås
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Aktörer
  • Boende i Huddinge
  • Verksamma i Huddinge
Uppdaterad datum: 2023-01-16