Gå direkt till sidans innehåll

Ökad andel miljöbilar

Mål MP. 1. 9

För miljöbilar, enligt den statliga definitionen, ska strävan vara att andelen uppgår till minst 40 procent 2021.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Kommunala bolag
  • Samtliga nämnder
Uppdaterad datum: 2022-11-17