Gå direkt till sidans innehåll

Andel felsorterat farligt avfall

Indikator MP. 5.10. 1

Mäts årligen.

Andel felsorterat farligt avfall.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
0,3 % (2015)
Mål:
0 % (2020)

Kommentar

Statistiken baseras på plockanalyser av hushållens avfall. Ingen sådan analys har gjorts under åren 2016-2021.

Ansvar
  • SRV återvinning AB
Uppdaterad datum: 2022-02-18