Gå direkt till sidans innehåll

Närhet för arbetande till spårtrafik (600meter)

Indikator MP. 4.18. 2

Mäts vart tredje år.

Andel arbetande som har max 600 meters radie i fågelavstånd till spårstation.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2015
Senaste värdet:
42,5 % (2021)
Utgångsvärde:
42,0 % (2015)

Kommentar

Andelen som arbetar inom 600 m från stationerna har minskat något 2021 jämfört med 2018.

Principen om stationsnära utveckling är inte helt implementerad i hela verksamheten trots att den är inskriven i Översiktsplan 2030. Därtill tar processen från plan till färdig byggnad ofta lång tid vilket innebär att det ännu finns många planer i stationsnära lägen som inte genomförts.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15