Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till dagligvaruaffär

Indikator MP. 4.18. 4

Med dagligvaruaffär menas en affär där man kan köpa bröd och mjölk.

Andel invånare som har max 400 meter i gångavstånd till en dagligvaruaffär.

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet:
31,65 % (2020)
Utgångsvärde:
37 % (2009)

Kommentar

Invånarnas närhet till dagligvaruaffär har minskat. Detta beror främst på befolkningsökningen, inte på nedlagda butiker.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15