Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till dagligvaruaffär

Indikator MP. 4.18. 4

Med dagligvaruaffär menas en affär där man kan köpa bröd och mjölk.

Andel invånare som har max 400 meter i gångavstånd till en dagligvaruaffär.

Rad-id Datum Värde (%)

0

2009

37

1

2010

36

2

2011

36

3

2012

36

4

2013

35

5

2014

35

6

2015

35

7

2016

35

8

2017

32

9

2018

31

10

2020

31,65

Kommentar

Invånarnas närhet till dagligvaruaffär har minskat. Detta beror främst på befolkningsökningen, inte på nedlagda butiker.

Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-15