Gå direkt till sidans innehåll

Anställda med miljöutbildning

Indikator MP. 6.7. 1

Mäts årligen.

Andel medarbetare som har genomgått grundläggande miljöutbildning.

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
0 % (2021)

Kommentar

Under 2021 har det inte funnits någon intern miljöutbildning varken för chefer eller anställda, men ett arbete med att ta fram en webbaserad grundläggande miljöutbildning för kommunens anställda och chefer har pågått under 2020-2021 och det är tänkt att utbildningen ska lanseras för kommunens förtroendevalda och anställda under 2022.

Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-14