Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till större grönyta

Indikator MP. 3.1. 3

Andel invånare som har max 800 meter i gångavstånd till större grönyta (större än 5 ha).

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
88,39 % (2020)

Kommentar

Orsaken till nedgången mellan 2010 och 2011 beror på en uppdatering av kartunderlaget. Nedgången beror alltså inte på att något större grönområde försvunnit.

2021: Då så pass små förändringar sker under ett år mäts måttet sedan år 2018 bara vartannat år.

Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-21