Gå direkt till sidans innehåll

Ökad areal våtmarksbetesmark

Mål MP. 3. 5

Våtmarksbetesmarkerna ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas. Arealen våtmarksbete ska öka till 2021.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Uppdaterad datum: 2022-11-17