Gå direkt till sidans innehåll

Tysta områden i naturen

Mål MP. 3. 8

De tysta områdena i naturen ska värnas och utvecklas.

Mått saknas för detta mål. Det är tänkt att inom arbetet med kommunens bulleråtgärdsprogram göra en fördjupning kring tysta områden. Detta har ännu inte skett. Med tanke på kommande exploateringar i kommunen kan det bli svårt att utveckla de tysta områdena.

2021 har det pekats ut tysta områden i hänsynskartan i samrådsversionen av ÖP. Det betyder att hänsyn ska tas till dessa vid planering.

Bedömning: Svårbedömt om målet kan uppnås Svårbedömt om målet kan uppnås
Ansvar
  • Kommunstyrelsen
Uppdaterad datum: 2022-02-18