Gå direkt till sidans innehåll

God skötsel av eklandskapet

Mål MP. 3. 7

Eklandskapet ska bevaras och utvecklas samt god skötsel säkerställas.

Mått saknas för detta mål, men kommunen har ett aktivt skötselarbete för dessa marker. Röjning av bryn har genomförts på Sundby, Häggsta äng, Fruängen.  

Under 2021 har 5,5 ha eklandskap plus 1 ha ekbacke restaurerats. 5,5 ha av dessa har säkerställts långsiktigt genom hägnad och betesdrift.

Bedömning: Delmålet är uppnått Delmålet är uppnått
Ansvar
  • Klimat- och stadsmiljönämnden
Uppdaterad datum: 2022-02-14